NYHEDER:

Lokalopvisning med efterfølgende fest
Der afholdes lokalopvisning Lørdag den 7. marts. Efterfølgende bliver der afholdt fest i Ringsted Sportcenter med spisning og dans. Festen er for alle medlemmer, forældre, partnere og instruktører i foreningen.
Tilmelding skal ske via "EVENT" øverst på denne side. Her kan du også læse mere om arrangementet.
 
 
Generalforsamling
Der afholdes Generalforsamling den 17. marts 2015, i tidsrummet 19-21, i det gamle Cafeteria i Ringsted Sportcenter.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
*****************************************************************************************************************
Alt vedr. kontingent og afmelding/flytning af hold skal ske direkte til kasserer Linda Nikolajsen på mail rifgymnastik@gmail.com.

Ved behov for kommunikation med bestyrelsen kan dette ske via mail rifgymbestyrelsen@gmail.com.
Som retningslinie vil besvarelsen på henvendelsen ske efter næstkommende bestyrelsesmøde.